Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Trandafirului, nr 58
Loc Ștefan cel Mare, Jud. Neamț

E-mail

primaria@primariastefancelmare.ro
Image

Arhiva HCL Stefan cel Mare

HCL Stefan cel Mare pe anul 2012

 

LUNA IANUARIE 2012

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna ianuarie 2012

Vizualizare

1

HCL nr.1/09.01.2012  privind incheierea executiei bugetare pe anul 2011 - sectiune dezvoltare

Vizualizeaza

2

 HCL nr.2/31.01.2012   privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Ionescu Mihai-Mircea

Vizualizeaza

 

3

 HCL nr.3/31.01.2012  privind validarea mandatului de consilier local a domnului Petraru MihaI

  Vizualizeaza

 

 

4

HCL nr.4/31.01.2012  privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vederea concesionarii unei suprafete de teren intravilan de 84 mp, aferenta sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare

Vizualizeaza

5

HCL nr.5/31.01.2012  privind schimbarea denumirii unor unitati de invatamant de pe teritoriul comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

6

HCL nr.6/31.01.2012  privind propunerea de atribuire a unei suprafete de 250 mp teren aferenta imobilului proprietate personala a numitului Fatu Gheorghe

Vizualizeaza

7

HCL nr.7/31.01.2012  privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui spatiu de 7,5 mp din cadrul unui imobil din sat Stefan cel Mare

Vizualizeaza

8

HCL nr.8/31.01.2012  privind "Programul anual de achizilii publice" pe anul 2012

Vizualizeaza

9

HCL nr.9/31.01.2012  privind aprobarea bugetului local pentru anul 2012

Vizualizeaza

10

HCL nr.10/31.01.2012  privind revocarea dreptului de administrare a S.C. ,,PRESTSERV STEFAN CEL MARE' SRL asupra unui mobil din domeniul public al comunci Stefan cel Mare

Vizualizeaza

11

HCL nr.11/31.01.2012  privind incetarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare al comunei Stefan cel Mare. acordata catre SC" PRESTSERV STEFAN CEL MARE" SRL

Vizualizeaza

 

 LUNA FEBRUARIE 2012

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna februarie2012

Vizualizare

1

HCL nr.12/29.02.2012  privind modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

 

 

 

2

HCL nr.13/29.02.2012  privind Privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului ,, Centru local de informare turistica in Comuna Stefan cel Mare si proximitati; Dezvoltare si matketing turistic" precum a altor masuri necesare implementarii acestuia

 

Vizualizeaza

 

3

 HCL nr.14/29.02.2012  privind modificari ale Hotararii Consiliului Local numarul 54 din 29.11.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

Vizualizeaza

4

HCL nr.15/29.02.2012  privind acordarea unui ajutor social de urgenta domnului Mihaiasa Vasile

 Vizualizeaza

 

 LUNA MARTIE 2012

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna martie 2012

Vizualizare

1

HCL nr.17/09.03.2012 privind stabilirea locatiilor pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Vizualizeaza

2

HCL nr.18/30.03.2012  privind aprobarea Planului Urbanistic General si Regulamentului local de Urbanism al comunei Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

3

 HCL nr.19/30.03.2012  privind insusirea stemei comunei $tefan cel Mare

Vizualizeaza

 

4

 HCL nr.20/30.03.2012  privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 9 din 31 .01 .201 2

  Vizualizeaza

 

5

HCL nr.21/30.03.2012  privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vederea concesionarii unei suprafete de teren intravilan de 84 mp, aferenta sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare

 

 

Vizualizeaza

6

HCL nr.22/30.03.2012  privind aprobarea raportului de evaluare pentru unele imobile terenuri/cladiri apartinand domeniului public si privat al comunei Stefan cel Mare

  

Vizualizeaza

7

HCL nr.23/30.03.2012  privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea activitatilor mentionate la art. 1, alin.3, lit. a), f) si g) din Legea 101/2006, parte componente a serviciului de salubrizare a comunei Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

8

HCL nr.24/30.03.2012  privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui spatiu de 33 mp din cadrul unui imobil din sat Stefan cel Mare

Vizualizeaza

9

HCL nr.25/30.03.2012  privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de 350 mp aferent cladirilor proprietate privata a SC DASFLORI SRL

Vizualizeaza

10

HCL nr.26/30.03.2012  privind modificari aduse HCL 54 din 29.11.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

Vizualizeaza

 

LUNA APRILIE 2012

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna aprilie 2012

Vizualizare

1

HCL nr.27/27.04.2012  alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

2

 HCL nr.28/27.04.2012  privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii a unui bun mobil scos din functiune

 

Vizualizeaza

 

3

 HCL nr.29/27.04.2012  privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Stefan cel Mare pentru anul 2012

 

 Vizualizeaza

4

HCL nr30/27.04. privind rectificarea bugetului local

 Vizualizeaza

 

LUNA MAI 2012

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna mai 2012

Vizualizare

1

HCL nr.31/11.05.2012 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Nr. 36/27.08.2004

 Vizualizeaza

2

 HCL nr.32/11.05.2012 privind includerea in domeniul privat al comunei a unei suprafete de 5650 mp teren extravilan din sat Cirligi

 

Vizualizeaza

 

3

HCL nr.33/11.05.2012 privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui spatiu de 29 mp din cadrul imobilului "Dispensar uman Cirligi"

 

 Vizualizeaza

4

HCL nr.34/11.05.2012 privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de 19.102 mp teren aferent cladirilor proprietate privata a S.C. AS AGRA S.R.L

 

 Vizualizeaza

5

HCL nr.35/11.05.2012 privind includerea in domeniul privat al comunei a unei suprafete de 5ha teren extravilan din sat Stelan cel Mare

 

Vizualizeaza

 

LUNA IUNIE 2012

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna iunie 2012

Vizualizare

1

HCL 36/06.06.2017 privind modificarea HCL nr34 din 30.06.2011 .

.Vizualizeaza

2

HCL 37/06.06.2017 privind includerea in domeniul privat al comunei Stefan cel Mare a unei suprafete de 13.57 ha teren neagricol, neproductiv

Vizualizeaza

3

HCL 38/06.06.2017 privind aprobarea modificarilor la inventarul domeniului public al comunei atestat prin Hotararea Guvernului nr.1356/2001

Vizualizeaza

4

HCL 39/06.06.2017 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

 LUNA IULIE 2012

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna iulie 2012

Vizualizare

1

HCL nr.40/02.07.2012 alegerea comisiei de validare

 Vizualizeaza

2

 HCL nr.41/02.07.2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali

 Vizualizeaza

3

HCL nr.42/02.07.2012 privind constatarea consiliului ca legal constituit

 Vizualizeaza

4

HCL nr.43/02.07.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

 Vizualizeaza

5

HCL nr.44/02.07.2012 privind alegerea viceprimarului

 Vizualizeaza

 

6

HCL nr.45/02.07.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Vizualizeaza

7

HCL nr.46/02.07.2012 privind privind infiintarea Serviciului Public de Asistenta Sociala al comunei Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

 

LUNA AUGUST 2012

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna august 2012

Vizualizare

1

HCL nr.50/30.08.2012 privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Pavelescu Mihai

 Vizualizeaza

2

HCL nr.51/30.08.2012 privind desemnarea unui reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Econeamt”

 

Vizualizeaza

3

HCL nr.52/30.08.2012 privind modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

 

Vizualizeaza

 

LUNA SEPTEMBRIE 2012

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna sept 2012 

Vizualizare

1

HCL nr.53/20.09.2012 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Ciobanu Constantin

 

Vizualizeaza

2

HCL nr.54/20.09.2012 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt, in Consiliul de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII “Dr. Emanuiel Rigler”

 

Vizualizeaza

3

HCL nr.55/20.09.2012 privind completarea Programul anual de achizitii publice pe anul2012

 

Vizualizeaza

4

HCL nr.56/20.09.2012 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

 LUNA OCTOMBRIE 2012

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna octombrie 2012

Vizualizare

1

HCL nr.57/17.10.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

 Vizualizeaza

2

HCL nr.58/17.10.2012 de modificarea  a HCL nr.54 din  20.09.20L2  privind  desemnarea unui  reprezentant  al  consiliului local  al  comunei  Stefan  cel Mare, judetul  Neamt,  in  Consiliul  de Administratie  al  Scolii  cu clasele I-VIII  Dr.Emanuiel Rigler 

 

Vizualizeaza

3

HCL nr.59/17.10.2012 privind rectificarea bugetului local

 Vizualizeaza

 

LUNA NOIEMBRIE 2012

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna noiembrie 2012

Vizualizare

1

HCL nr.60/29.11.2012 privind  aprobarea  inventarierii  materiei  impozabile  pentru  anul  2012

 

Vizualizeaza

2

HCL nr.61/29.11.2012 privind  stabilirea  impozitelor  si taxelor  locale  pentru  anul  2013

 

Vizualizeaza

3

HCL nr.62/29.11.2012 privind  aprobarea  planului de  ocupare  al functiilor  publice  pentru  anul  2013  pentru aparatul  de specialitate  al  Primarului  comunei  Stefan  cel Mare

 

Vizualizeaza

4

HCL nr.63/29.11.2012 privind rectificarea  bugetului  local

Vizualizeaza

5

HCL nr.64/29.11.2012 privind  includerea  in  domeniul  privat al  comunei  a  unei  suprafete de 711  mp  teren  intravilan  din  sat  Cirligi

Vizualizeaza

 

 LUNA DECEMBRIE 2012

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna decembrie 2012

Vizualizare

1

HCL nr.65/12.12.2012 pentru  aprobarea Regulamentului  privind  vanzarea  si  concesionarea  bunurilor  imobile  din  domeniul privat  al comunei  Stefan  cel  Mare

 

Vizualizeaza

2

HCL nr.66/12.12.2012 privind  rectificarea bugetului local

 Vizualizeaza