October 31, 2020, 12:21 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL

MARE DIN ANUL 2020

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna ian2020

Vizualizare

1

HCL 1/10.01.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 2/10.01.2020 privind acoperirea deficitului sectiuniii de dezvoltare din cadrul bugetului local aferent anului 2019

Vizualizeaza

3

HCL 3/10.01.2020 privind modificarea HCL nr.57/29.11.2019

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2020   privind aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2020 privind aprobarea calendarului de activitati social-culturale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care se vor desfasura in anul 2020

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2020 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2020 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 7/30.01.2020 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza


Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna feb2020

Vizualizare

1

HCL 8/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 9/19.02.2020 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul2020

.Vizualizeaza

3

HCL 10/19.02.2020 privind aprobarea retelei Scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2020-2021

Vizualizeaza

4

HCL 11/19.02.2020 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Scoala gimnazialq Dr. Emanuiel Rigler, Scoala profesionali speciala Stefan cel Mare si Asociatia culturala Hanul Serbest in vederea organizarii evenimentului "Floare pentru mama"

Vizualizeaza

5

HCL 12/19.02.2020 privind scoaterea din functiune in vederea casarii unor mijloace fixe si scoaterea din uz in vederea declasarii si casarii a unor obiecte de inventar aflate in domeniul privat al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 13/19.02.2020  privind acordul de constructie pe terenul concesionat de Baesu Constantin conform contractului de concesiune nr. 4418 din 28.11.2013

Vizualizeaza


Nr.crt.

HCL Stefan cel Mare luna

 martie2020

Pdf

1

HCL 14/2020 peivind aprobarea Acordului de cooperare pentru asigurarea supotului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei "Solutia e-SCIM", www.e-scim.ro

Vizualizeaza

2

HCL 15/2020 privind actualizarea valorii bugetului proiectului de investitie "Promovarea Comunei Stefan cel Mare prin amenajare parc si construire punct de informare"

Vizualizeaza

3

HCL 16/2020 privind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferenta proiectului de investitie "Infiintare, modernizare si dotare centru integrat acordare servicii sociale, in sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 17/2020 privind includerea in domeniul public al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt a unor

deumuri de exploatare agricola

Vizualizeaza

5

HCL 18/2020 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

6

HCL 19/2020 privind completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2020

Vizualizeaza


Nr.crt.

HCL Stefan cel Mare luna

 aprilie 2020

Pdf

1

Stefan cel Mare, HCL nr. 20 din 15.04.2020

Vizualizeaza

2

Stefan cel Mare, HCL nr. 21 din 15.04.2020

Vizualizeaza

3

Stefan cel Mare, HCL nr. 22 din 15.04.2020

Vizualizeaza

4

Stefan cel Mare, HCL nr. 23 din 15.04.2020

Vizualizeaza

5

Stefan cel Mare, HCL nr. 24 din 15.04.2020

Vizualizeaza


Nr.crt.

HCL Stefan cel Mare luna

mai2020

Pdf

1

HCL 25/2020 privind aprobareaPlanului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 26/2020 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

HCL 27/2020 priviind aprobarea valorii neeligibile actualizate aferenta proiectului de investitie “Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural Hanul de la Serbesti, din sat stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR -AFIR”

Vizualizeaza

4

HCL 28/2020 privind aprobarea inchirierii directe a unor suprafete de pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr.crt.

HCL Stefan cel Mare luna

Iunie 2020

Pdf

1

HCL 29/05.06.2020 privind trecerea din domeniul public al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt a unui teren din intravilanul satului Stefan cel Mare

Vizualizeaza

2

HCL 30/05.06.2020 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a doua imobile apartinand domeniului public al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

3

HCL 31/30.06.2020 privind modificarea si completarea nomenclatorului stradal al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 32/05.06.2020 privind aprobarea valorii reactualizate aferenta obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 33/30.06.2020 privind aprobarea Registrului spatiilor verzi al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

6

HCL 34/30.06.2020 privind stabilirea distantelor de siguranta dintre vecinatati in cadrul proiectului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 35/30.06.2020 prin acordarea unui ajutor de urgenta domnului Mihaiasa Vasile

Vizualizeaza

8

HCL 36/30.06.2020 privind montarea unor limitatoare de viteza in zonele cu risc crescut de accidente

Vizualizeaza

9

HCL 37/30.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 05.06.2020

Vizualizeaza

11

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 30.06.2020

Vizualizeaza


Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna iulie2020

Vizualizare

1

HCL 40/31.07.2020 privind aprobarea acordului de cooperare cu asociatia ADL-PROGRES in vederea informarii, asistentei si rezolvarii situatiilor de violenta in familie

Vizualizeaza

2

HCL 41/31.07.2020 privind includerea in domeniul public al comunei Stefan cel mare, judetul Neamt a unei suprafete de 197 mp teren intravilan

Vizualizeaza

3

HCL 42/31.07.2020 privind acord vecinatate necesar documentatie P.U.Z.

Vizualizeaza

4

HCL 43/31.07.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Luca Lacramioara Elena

Vizualizeaza

5

HCL 38/17.07.2020 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitie "Modernizare retea de iluminat public stradal la Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 39/17.07.2020 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare retea de iluminat public stradal la Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 17.07.2020

Vizualizeaza


 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 6 guests online