April 6, 2020, 9:12 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL

MARE DIN ANUL 2020

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna ian2020

Vizualizare

1

HCL 1/10.01.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 2/10.01.2020 privind acoperirea deficitului sectiuniii de dezvoltare din cadrul bugetului local aferent anului 2019

Vizualizeaza

3

HCL 3/10.01.2020 privind modificarea HCL nr.57/29.11.2019

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2020   privind aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2020 privind aprobarea calendarului de activitati social-culturale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care se vor desfasura in anul 2020

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2020 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2020 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 7/30.01.2020 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza


Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna feb2020

Vizualizare

1

HCL 8/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 9/19.02.2020 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul2020

.Vizualizeaza

3

HCL 10/19.02.2020 privind aprobarea retelei Scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2020-2021

Vizualizeaza

4

HCL 11/19.02.2020 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Scoala gimnazialq Dr. Emanuiel Rigler, Scoala profesionali speciala Stefan cel Mare si Asociatia culturala Hanul Serbest in vederea organizarii evenimentului "Floare pentru mama"

Vizualizeaza

5

HCL 12/19.02.2020 privind scoaterea din functiune in vederea casarii unor mijloace fixe si scoaterea din uz in vederea declasarii si casarii a unor obiecte de inventar aflate in domeniul privat al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 13/19.02.2020  privind acordul de constructie pe terenul concesionat de Baesu Constantin conform contractului de concesiune nr. 4418 din 28.11.2013

Vizualizeaza


 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 5 guests online