October 21, 2019, 6:26 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL

MARE DIN ANUL 2019

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna ian 2019

Vizualizare

1

HCL 1/14.01.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt 

Vizualizeaza

2

HCL 2/14.01.2019 privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2019-2020  

 

Vizualizeaza

3

HCL 3/14.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni pentru repartizareaorelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

4

HCL 4/14.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, juudetul Neamt incepand cu anul 2019

Vizualizeaza

5

HCL 5/23.01.2019 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2019 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/23.01.2019 privind acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

7

HCL 7/23.01.2019 privind aprobarea calendarului de activitati social-culturale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care se vor desfasura in anul 2019

Vizualizeaza

8

Proces verbal sedinta din data de

14.01.2019

Vizualizeaza


 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna feb 2019

Vizualizare

1

HCL 8/22.02.2019 privind aprobarea valorii reactualizate aferenta obiectivului de Investitie "Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 9/28.02.2019 privind aprobarea Raportului privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018  

Vizualizeaza

3

HCL 10/28.02.2019 privind aprobarea valorii neeligibile suplimentare in suma de 15981.54 lei aferenta proiectului de investitie: "Modernizare, renovare si dotare camin cultural din satul Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, finantata prin FEADR Submasura 7.6 PNDR - AFIR"

Vizualizeaza

4

HCL 11/28.02.2019 privind aderarea Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt, in cadrul Asociatiei Zona Metropolitana Piatra Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 12/28.02.2019 privind aprobarea inchirierii directe a unor suprafete de pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt 

Vizualizeaza

6

Proces verbal sedinta din data de

22.02.2019

Vizualizeaza

7

Proces verbal sedinta din data de

28.02.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna martie 2019

Vizualizare

1

HCL 13/28.03.2019 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

2

HCL 14/28.03.2019 privind neasumarea responsabilitatilor privind procedura de achizitie publica a produselor aferente programului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 640/2017

.Vizualizeaza

3

HCL 15/28.03.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 16/28.03.2019 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2019

Vizualizeaza

5

HCL 17/28.03.2019 privind schimbarea denumirii unei strazi din satul Stefan cel Mare

Vizualizeaza

6

Proces verbal sedinta din data de

28.03.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna aprilie 2019

Vizualizare

1

HCL 18/15.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 19/15.04.2019 privind aprobarea acocierii comunei Stefan cel Mare ca membru fondator la infiintarea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Tinutul Neamtului”

Vizualizeaza

3

HCL 20/15.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza

4

HCL 21/15.04.2019 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2019

Vizualizeaza

5

HCL 22/15.04.2019 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu rata infatiei de 4.6%

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna mai 2019

Vizualizare

1

HCL 23/30.05.2019 privind aprobarea inchirierii directe a unei suprafete totale de 4.5 ha pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 24/30.05.2019 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru proiectul de investitie “Transformarea, reabilitarea si dotarea unei gospodarii in centru de promovare a mestesugurilor traditionale in sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt”

.Vizualizeaza

3

HCL 25/30.05.2019 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru proiectul de investitie “Promovarea comunei Stefan cel Mare prin amenajare parc si construire punct de informare”

Vizualizeaza

4

HCL 26/30.05.2019 privind avizarea Regulamentului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 27/30.05.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024, a Planului local de actiune in domeniul serviciilor sociale, precum si Procedura de identificare a situatiilor de risc de separare a copiilor de parinti si a monitorizarii situatiei familiilor cu copii in situatie de risc si a copiilor separati de parinti la nivelul Comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

6

HCL 28/30.05.2019 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie “Reabilitare si modernizare retea stradala in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt”

Vizualizeaza

7

HCL 29/30.05.2019 privind aprobarea unei cooperari cu Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt in vederea realizarii unei actiuni de interes public local

Vizualizeaza

8

HCL 30/30.05.2019 privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Ciocan George Cosmin

Vizualizeaza

9

HCL 31/30.05.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Liceul tehnologic special Stefan cel Mare si Scoala gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler in vederea realizarii si implementarii proiectului “Masuri active integrate de combatere a excluziunii sociale si scadere a gradului de saracie pentru populatia marginalizata din comuna Stefan cel Mare” 

Vizualizeaza

10

HCL 32/30.05.2019 privind aprobarea investitiei “Masuri active integrate de combatere a excluziunii sociale si scadere a gradului de saracie pentru populatia marginalizata din comuna Stefan cel Mare”

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna iunie 2019

Vizualizare

1

HCL 33/10.06.2019 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Andrei Constantin

Vizualizeaza

2

HCL 34/10.06.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Asociatia Tinutul Razesilor, a unui spatiu de 21 mp din cadrul Caminului Cultural -  sat Stefan cel Mare

.Vizualizeaza

3

HCL 35/10.06.2019 privind modificarea HCL nr.23 din 30.05.2019

Vizualizeaza

4

HCL 36/10.06.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Administratia Bazinala de Apa Siret in vederea implemantarii in bune conditii a proiectului de investitie “Reabilitare si modernizare retea stradala in Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt” 

Vizualizeaza

5

HCL 37/20.06.2019 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia "Alimentare cu apa potabila sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

Proces verbal sedinta din data de

20.06.2019

Vizualizeaza

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna iulie 2019

Vizualizare

1

HCL 38/31.07.2019 privind alegerea preqedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 39/31.07.2019 privind aprobarea Regalamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

.Vizualizeaza

3

HCL 40/31.07.2019 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza

4

HCL 41/31.07.2019 privind implementarea proiectului de investitie "Modernizare sistem de iluminat public stradal in Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

Proces verbal sedinta din data de

31.07.2019

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna august 2019

Vizualizare

1

HCL 42/14.08.2019 privind implementarea proiectului de investitie "Modernizare sistem de iluminat public stradal in Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

Proces verbal sedinta din data de

14.08.2019

Vizualizeaza

 

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 8 guests online