April 20, 2019, 2:01 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL

MARE DIN ANUL 2019

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna ian 2019

Vizualizare

1

HCL 1/14.01.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt 

Vizualizeaza

2

HCL 2/14.01.2019 privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2019-2020  

 

Vizualizeaza

3

HCL 3/14.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni pentru repartizareaorelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

4

HCL 4/14.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, juudetul Neamt incepand cu anul 2019

Vizualizeaza

5

HCL 5/23.01.2019 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2019 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/23.01.2019 privind acordarea unui mandat special

Vizualizeaza

7

HCL 7/23.01.2019 privind aprobarea calendarului de activitati social-culturale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care se vor desfasura in anul 2019

Vizualizeaza

8

Proces verbal sedinta din data de

14.01.2019

Vizualizeaza


 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna feb 2019

Vizualizare

1

HCL 8/22.02.2019 privind aprobarea valorii reactualizate aferenta obiectivului de Investitie "Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 9/28.02.2019 privind aprobarea Raportului privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018  

Vizualizeaza

3

HCL 10/28.02.2019 privind aprobarea valorii neeligibile suplimentare in suma de 15981.54 lei aferenta proiectului de investitie: "Modernizare, renovare si dotare camin cultural din satul Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, finantata prin FEADR Submasura 7.6 PNDR - AFIR"

Vizualizeaza

4

HCL 11/28.02.2019 privind aderarea Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt, in cadrul Asociatiei Zona Metropolitana Piatra Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 12/28.02.2019 privind aprobarea inchirierii directe a unor suprafete de pasune din proprietatea privata a comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt 

Vizualizeaza

6

Proces verbal sedinta din data de

22.02.2019

Vizualizeaza

7

Proces verbal sedinta din data de

28.02.2019

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna martie 2019

Vizualizare

1

HCL 13/28.03.2019 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

2

HCL 14/28.03.2019 privind neasumarea responsabilitatilor privind procedura de achizitie publica a produselor aferente programului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 640/2017

.Vizualizeaza

3

HCL 15/28.03.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 16/28.03.2019 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2019

Vizualizeaza

5

HCL 17/28.03.2019 privind schimbarea denumirii unei strazi din satul Stefan cel Mare

Vizualizeaza

6

Proces verbal sedinta din data de

28.03.2019

Vizualizeaza