June 21, 2018, 2:58 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL MARE

DIN ANUL 2018

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna ian2018

Vizualizare

1

HCL 1/10.01.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 2/10.01.2018 privind aceptarea ofertei de donatie a unui teren intravilan de 900 mp aflat in proprietatea numitei Ozalp-Tifrea Elena

Vizualizeaza

3

HCL 3/23.01.2018 privind aprobarea "planului de actiuni" pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii.416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

4

HCL 4/23.01.2018 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2018 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 5/23.01.2018 pentru aprobarea Raportului privind stadiul de inscriere a datelorin registrul agricol pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017

Vizualizeaza

7

HCL 6/23.01.2018 privind aprobarea Planului de paza al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

8

HCL 7/23.01.2018  privind aprobarea calendarului de activitati social - culturale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care se vor desfasura in anul 2018

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna feb2018

Vizualizare

1

HCL 8/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018

.Vizualizeaza

2

HCL 9/15.02.2018 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 10/15.02.2018 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Stefan cel Mare, Judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 11/15.02.2018 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 78/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt incepand cu anul 2018

Vizualizeaza

6

HCL 12/28.02.2018 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru proiectul de investitie "Modernizare drumuri de interes local- comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 13/28.02.2018 privind aprobarea inchirierii directe o unei suprafete de 1 ha teren pasune din proprietatea privata o comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna martie 2018

Vizualizare

1

HCL 14/16.03.2018 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

2

HCL 15/16.03.2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Sava Lenuta Mihaela

Vizualizeaza

3

HCL 16/16.03.2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

4

HCL 17/16.03.2018 privind aprobarea cumpararii unui teren arabil de 3300 mp necesar realizarii obiectivului de investitie - Retea de canalizare in sat Stefan cel Mare

Vizualizeaza

6

HCL 18/16.03.2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil - categoria de folosinta pasune, apartinand domeniului privat al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

7

HCL 19/27.03.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 20/27.03.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 0,50 mp teren domeniu public al comunei Stefan cel Mare, catre DELGAZ-GRID S.A

Vizualizeaza

9

HCL 21/27.03.2018 privind unele masuri pentru aplicarea dispozitiilor art. 16. alin.(2)din Legea --cadru L53/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna apr2018

Vizualizare

1

HCL 22/26.04.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

.Vizualizeaza

2

HCL 23/26.04.2018 privind aprobarea Planului de actiune pentru zone declarate vulnerabile la nitrati din surse agricole, la nivelul comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

3

HCL 24/26.04.2018 privind trecerea in domeniul privat al comunei Stefan cel Mare a unei autoutilitare marca lveco Daily

Vizualizeaza

4

HCL 25/26.04.2018 privind completarea domeniului public al comunei Stefan cel Mare atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1356/2001

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna mai2018

Vizualizare

1

HCL 26/31.05.2018 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Ciocan George Cosmin

.Vizualizeaza

2

HCL 27/31.05.2018 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler din localitatea Stefan cel Mare. comuna Stefan cel Mare, judeiul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 28/31.05.2018 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului

Vizualizeaza