October 31, 2020, 12:08 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL MARE

DIN ANUL 2016

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna ian 2016

Vizualizare

1

HCL 1/13.01.2016 privind aprobarea implementarii proiectului "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 2/13.01.2016 privind aprobarea constituirii dreptului de proprietate a unei suprafete de teren situata in intravilanul comunei Stefan cel Mare, persoanei indreptatite Focze Maria conform art.36 din Legea 18 /1991.

Vizualizeaza

3

HCL 3/13.01.2016 privind insusirea Sentintei civile nr. 1990 din data de 05.06.2015, emisa de Judecatoria Piatra Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/13.01.2016 privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Juncu Gheorghe

Vizualizeaza

5

HCL 5/22.01.2016 privind aprobareabugetului local pentru anul 2016

Vizualizeaza

6

HCL 6/22.01.2016 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2016

Vizualizeaza

7

HCL 7/22.01.2016 privind aprobarea completarii inventarului domeniului public al Comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

8

HCL 8/22.01.2016 privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor realizate in cadrul proiectului de interes comun "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 9/22.01.2016 privind aprobarea "planului de actiuni" pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

10

HCL 10/22.01.2016 pentru aprobarea Raportului privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015

Vizualizeaza

11

HCL 11/22.01.2016 privind aprobarea calendarului de activitati social - culturale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care se vor desfasura in anul 2016

Vizualizeaza

12

HCL 12/22.01.2016 privind suspendarea activitatii societatii comerciale PRESTSERV STEFAN CEL MARE SRL

Vizualizeaza

13

HCL 13/22.01.2016 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016, din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel mare pe

luna feb 2016

Vizualizare

1

HCL14/01.02.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL15/01.02.2016 privind trecerea in domeniul privat al comunei Stefan cel Mare a unei suprafete de 4500 mp teren intravilan, sat Carligi

Vizualizeaza

3

HCL16/01.02.2016 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia "Alimentare cu apa potabila sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt "

Vizualizeaza

4

HCL17/29.02.2016 privind aprobarea constituirii Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

5

HCL18/29.02.2016 privind modificarea HCL nr. 74/2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016

Vizualizeaza

6

HCL19/29.02.2016 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.1 din 27.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL20/29.02.2016 pentru aprobarea Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 21/29.02.2016 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2016 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 22/29.02.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Enache Ileana

Vizualizeaza

10

HCL 23/29.02.2016 privind acordarea unor facilitati fiscale

Vizualizeaza

11

HCL 24/29.02.2016 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Stefan cel Mare, Judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 25/29.02.2016 privind propunere de schimbare a destinatiei pentru imobilul- Scoala Dusesti, catre Ministerul Educatiei Nationale

Vizualizeaza

13

HCL 26/29.02.2016 privind acordul de constructie pe terenul concesionat de Simion Laura Petronela conform contractului de concesiune nr.7473 din 23.04.2015

Vizualizeaza

14

HCL 27/29.02.2016 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

15

HCL 28/29.02.2016 privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Munteanu Rares Mihail

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna martie 2016

Vizualizare

1

HCL 29/16.03.2016 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 40 din 02.07.2012 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

2

HCL 30/16.03.2016 privind validarea mandatului de consilier local a doamnei Muraru Coculeana

Vizualizeaza

3

HCL 31/16.03.2016 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

4

HCL 32/25.03.2016 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 33/25.03.2016 privind stabilirea locatiilor pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Vizualizeaza

6

HCL 34/25.03.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 35/25.03.2016 privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 36/25.03.2016 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din Zona l, Judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 37/25.03.2016 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al Comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

10

HCL 38/25.03.2016 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna aprilie 2016

Vizualizare

1

HCL 39/14.04.2016 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

2

HCL 40/14.04.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Marcu Constantin

Vizualizeaza

3

HCL 41/14.04.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Bordei Petru

Vizualizeaza

4

HCL 42/14.04.2016 privind respingerea cererii depuse de numitul Tanasa Constantin in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

Vizualizeaza

5

HCL 43/14.04.2016 privind respingerea cererii depuse de numitul Zaharia Dumitru Lucian in baza Legii nr 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

Vizualizeaza

6

HCL 44/14.04.2016 stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea proprie a Unitatii Administrativ - Teritoriale, Comuna Stefan cel Mare

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna mai 2016

Vizualizare

1

HCL 45/18.05.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 46/18.05.2016 privind includerea unitatii administrativ - teritoriale a comunei Stefan cel Mare la parteneriatul Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului FLAG cu finantare din POPAM 2014-2020, respectiva la Asociatia Grupul Local Pescaresc Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 47/18.05.2016 privind aprobarea Acordului de Infratire si Cooperare intre Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, din Romania si Comuna Geamana, raionul Anenii Noi din Republica Moldova

Vizualizeaza

4

HCL 48/18.05.2016 privind angajamentul Consiliului Local cu privire la obiectivul de investitie "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural "Hanul de la Serbesti, din sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare prin submasura 7.6 PNDR - Agentia pentru finantarea investitiilor rurale"

Vizualizeaza

5

HCL 49/18.05.2016 privind aprobarea obiectivului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna iunie2016

Vizualizare

1

HCL 50/17.06.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Botu Eugenia

Vizualizeaza

2

HCL 51/17.06.2016 privind includerea in domeniul public al comunei Stefan cel Mare a unui drum de exploatare agricola

Vizualizeaza

3

HCL 52/17.06.2016 privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie "Cruce luminata pe stanca Serbesti"

Vizualizeaza

4

HCL 53/25.06.2016 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

5

HCL 54/25.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

6

HCL 55/25.06.2016 privind constatarea consiliului ca legal constituit

Vizualizeaza

7

HCL 56/25.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

8

HCL 57/25.06.2016 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

9

HCL 58/25.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna iulie2016

Vizualizare

1

HCL 59/29.07.2016 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

2

HCL 61/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

3

HCL 62/29.07.2016 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

4

HCL 63/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna august 2016

Vizualizare

1

HCL 64/19.08.2016 privind aprobarea participarii Comunei Stefan cel Mare la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national, pentru anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 65/19.08.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Petrariu Vasile

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna sept 2016

Vizualizare

1

HCL 66/20.09.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare , judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 67/20.09.2016 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 68/20.09.2016 privind desemmnarea reprezentantului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 69/20.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Dr. Emanuiel Rigler

Vizualizeaza

5

HCL 70/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna oct2016

Vizualizare

1

HCL 71/07.10.2016 privind modificarea HCL nr.49/2016 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 72/07.10.2016 privind modificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

HCL 73/07.10.2016 privind respingerea proiectului de hotarare pentru acordarea unui ajutor de urgenta domnului Tupu Vasile

Vizualizeaza

4

HCL 74/20.10.2016 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

5

HCL 75/20.10.2016 privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 8mp catre EON Distributie Romania SA

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna nov 2016

Vizualizare

1

HCL 76/29.11.2016 privind aprobarea P.U.Z. si R.L.U. aferent constructie P+E - spatiu cu destinatie atelier pentru confectionare elemente metalice, pe teren proprietatea SC VICODA ROIT COMPANY S.R.L., situat in intravilanul satului Stefan cel Mare

Vizualizeaza

2

HCL 77/29.11.2016 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 78/29.11.2016 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 79/29.11.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Dascalu Oana Ionela

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna dec 2016

Vizualizare

1

HCL 80/09.12.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 81/09.12.2016 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

3

HCL 82/09.12.2016 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 61/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

4

HCL 83/09.12.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ghiba Viorel

Vizualizeaza

5

HCL 84/16.12.2016 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

6

HCL 85/16.12.2016 privind privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

7

HCL 86/16.12.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Coruga Danusia Maricela

Vizualizeaza

8

HCL 87/16.12.2016 privind respingerea proiectului de hotarare pentru acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Iordache Viorica

Vizualizeaza

9

HCL 88/16.12.2016 privind modificarea contractului de concesiune nr. 4418 din 28.11.2013

Vizualizeaza

10

HCL 89/23.12.2016 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 3 guests online