September 20, 2020, 6:36 am
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Centrul de Educatie Incluziva 

 

 

 

Motto:

Omul devine om numai prin educaţie: dar educaţia la rândul ei, trebuie să se silească să urmeze mersul simplu al naturii, oricât de departe ne-ar conduce.

„ Educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă, indicaţiile date de cărţile de metodologie.”

-Gaston Nialaret- 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă are menirea de a asigura servicii educative de calitate în domeniul tehnic tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale şi celor din învăţământul de masă, asigurând egalitate de şanse, non-discriminare, integrarea absolvenţilor în medii profesionale cerute pe piaţa muncii. Centrul asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, utilă şi completă dezvoltare în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între elevi.

Prin educaţie de calitate se asigură capacitatea de exprimare.

Prin meserie se asigură existenţa.

Prin incluziune se asigură egalitatea şanselor şi se elimină discriminarea.

Prin continuitatea asistenţei educative  si integrative se asigură dreptul la o viaţă decentă a tuturor tinerilor din unitate.

 

 1. Realizează depistarea precoce şi asigură intervenţia timpurie în cazul copiilor cu cerinţe educative speciale;
 2. Şcolarizează copii cu diverse grade şi tipuri de dizabilităţi;
 3. Realizează terapii specifice pentru copii cu cerinţe speciale din învăţământul special şi din învăţământul de masă;
 4. Promovează învăţământul incluziv;
 5. Monitorizează evoluţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
 6. Colaboreaza cu instituţiile care promovează alternativele educaţionale aprobate
 7. Colaborează cu toate instituţiile din comunitatea locală implicate în problematica copiilor;

Unitatea a fost  înfiinţată în anul 1969, în scopul recuperării, ocrotirii şi profesionalizării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, abandonaţi sau proveniţi din familii dezorganizate.  În anul înfiinţării, 1969, şcoala specială număra 4 cadre didactice, 3 muncitori de întreţinere şi 38 elevi cu handicap fizic, repartizaţi în trei clase pe două meserii: bucătar-cofetar, fotograf;

Datorită  faptului că populaţia şcolară a crescut în 1970 pe lângă construcţiile existente (conac, construcţii anexe), au fost terminate: internatul, cantina, şcoala. În anul 1974 erau şcolarizaţi un număr de 450 elevi  iar personalul didactic si administrativ ajungând la 120, apărând  astfel şi meserii noi: tricotaje, zootehnie, horticultură, tâmplărie, prelucrători carne şi lapte.

Pe parcursul anilor instituţia s-a dezvoltat foarte mult ajungând să aibă astăzi o bază materială compatibilă cu serviciile educaţionale planificate.

Ca Şcoală de Arte şi Meserii, învăţământ special, ea oferă instruire în următoarele domenii:Textile-pielărie, Agricultură, Alimentaţie publică, Tâmplărie

POPULATIA SCOLARA

La începutul anului şcolar 2006-2007, şcoala are un număr de 119 elevi, grupaţi în 10 clase, pe două nivele de învăţare: 

 • Scoala de Arte si Meserii
 • Învăţământ profesional
În ultimul timp numărul elevilor înscrişi în şcoala noastră a scăzut ca urmare a integrării absolvenţilor ciclului gimnazial în învăţământul de masă.
În anul şcolar 2007-2008 sunt înscrişi un număr de 110 elevi, în 10 clase la urmatoarele specializări:
 •  Lucrător în tricotaje confecţii;
 •  Lucrător în filatură ţesătorie;
 •  Lucrător în gospodăria agroturistică;
 •  Lucrător ăn tâmplărie;
 • Lucrător în alimentaţie.
RESURSE UMANE Instrucţia şcolară este asigurată de o echipă didactică cu calificare superioară  formata din:

 • 8 profesori;
 • 9 maiştri instructori;
 • 1 secretar sef;
 • 1 asistent social
 • 5 pedagogi;
 • 3 supraveghetori;
 • 1 medic;
 • 1 contabil sef;
 • 1 contabil;
 • 4 asistente medicale;
 • 1 administrator;

DOTARI MATERIALE

1 Corp şcoala cu : 8 săli de clasă

5 Ateliere confecţii textile

1 atelier ţesătorie

2 laboratoare

 • 1 laborator de alimentaţie publică
 • 1 laborator de informatică 

6 cabinete

 • 1 Cabinet de documentare şi Informare
 • 1 Cabinet de religie
 • 1 Cabinet de psihologie
 • 1 Cabinet multifuncţional
 • 1 Cabinet de agricultură
 • 1 Cabinet de Kinetoterapie

Alte spaţii :

1 Teren sport

Internatul şcolii

Cantina

Magazii

Gospodării anexe

Spălătorie

Cabinet medical

Centrala termică proprie

Seră.

 • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ
 • Consiliul Judeţean al Judeţului Neamţ
 • D. G. A.S. P.C. Neamţ
 • Biblioteca Judeţeană “G.T.Kirileanu”- Piatra Neamţ
 • Şcoala Speciala Tg. Neamţ
 • Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă - Roman
 • Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Al.Roşca, Piatra Neamţ
 • Liceul de Artă ”Victor Brauner”- Piatra Neamţ
 • Şcoala de Arte şi Meserii. “Dr.Emanuiel Rigler”,com. Ştefan cel Mare
 • Asociaţia A.R.A.S.-  Piatra Neamt
 • Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamt
 • Postul de Poliţie al comunei  Ştefan cel Mare
 • Asociatia Fil Petrodava -  Piatra Neamţ
 • A.J.O.F.M - Piatra Neamţ
 • Direcţia pentru Dialog Familie şi Solidaritate – Piatra Neamţ

CONDUCERE

 • Director Apachitei Liliana

CONTACT

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA

Tel / fax   0233/292004

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 7 guests online