October 21, 2020, 4:11 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL MARE

DIN ANUL 2017

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna ian 2017

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2017 privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2017 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Stefan cel Mare, Judetul Neamt

Vizualizeaza

3

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 09.01.2017

Vizualizeaza

4

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 31.01.2017

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna feb 2017

Vizualizare

1

HCL 3/13.02.2017 privind aprobarea "planului de actiuni" pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 415/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

2

HCL 4/13.02.2017 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2017 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 5/13.02.2017 privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016

Vizualizeaza

4

HCL 6/13.02.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 7/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici actualizati pentru investitia "Alimentare cu apa potabila sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 8/13.02.2017 pentru aprobarea Raportului privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016

Vizualizeaza

7

HCL 9/13.02.2017 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "Reabilitare Scoala Gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 10/13.02.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare Scoala Gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 11/13.02.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 78/2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017

Vizualizeaza

10

HCL 12/13.02.2017 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "REABILITAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ILUMINAT, DIN COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

11

HCL 13/24.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 14/24.02.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 11/2017

Vizualizeaza

13

HCL 15/24.02.2017 privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr. 59/2016 pentru aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

14

HCL 16/24.02.2017 privind aprobarea constructiei unui adapost de animale pe terenul inchiriat de Asociatia crescatorilor de Bovine Serbesti

Vizualizeaza

15

HCL 17/24.02.2017 privind aprobarea modificarii contractului de inchiriere nr. 1689 din 05.05.2014

Vizualizeaza

16

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 13.02.2017

Vizualizeaza

17

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 24.02.2017

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna martie 2017

Vizualizare

1

HCL 18/10.03.2017 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al Comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

2

HCL 19/10.03.2017 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "MODERNIZARE SI EXTINDERE SEDIU PRIMARIE, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

3

HCL 20/10.03.2017 privind implementarea proiectului "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

4

HCL 21/10.03.2017 privind aprobarea calendarului de activitati social - culturale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care se vor desfasura in anul 2017

Vizualizeaza

5

HCL 22/10.03.2017 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 49/2016 privind obiectivului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 23/23.03.2017 privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2017-2018

Vizualizeaza

7

HCL 24/23.03.2017 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

8

HCL 25/23.03.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 26/23.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017

Vizualizeaza

10

HCL 27/23.03.2017 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017

Vizualizeaza

11

HCL 28/23.03.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Grosu Ligia-Gabriela

Vizualizeaza

12

HCL 29/23.03.2017 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 869 /2012

Vizualizeaza

13

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 10.03.2017

Vizualizeaza

14

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 23.03.2017

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna aprilie 2017

Vizualizare

1

HCL 30/28.04.2017 pentru respingerea proiectului de hotarare privind modificarea H.C.L, nr. 23 din 30.03.2012

Vizualizeaza

2

HCL 31/28.04.2017 pentru respingerea proiectului de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Petraru Vasilina

Vizualizeaza

3

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 28.04.2017

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna mai 2017

Vizualizare

1

HCL 32/24.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 33/24.05.2017 privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului - Scoala sat Dusesti

Vizualizeaza

3

HCL 34/24.05.2017 privind aprobarea modificarii contractului de inchiriere nr. 1688 din 05.05.2014

Vizualizeaza

4

HCL 35/24.05.2017 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvolatare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014-2020, a terenului pentru extinderea noilor investitii aferente acestuia

Vizualizeaza

5

HCL 36/30.05.2017 privind aprobarea investitiei de 1186285.80 lei din care 953176.38 lei valoare eligibila si 233109.42 lei valoare neeligibila privind proiectul "Modernizare, renovare si dotare camin cultural din Satul Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, finantata prin FEADR Submasura 7.6 PNDR -Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"

Vizualizeaza

6

HCL 37/30.05.2017 privind privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie in valoare de 474.325,50Iei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici gi Mijlocii, reprezentand 100 % din valoarea avansului in suma de 474.325,50 lei a Contractului de finantare nr. C0760CN0003f512900234 din 01.03.2017, privind proiectul "Modernizare, renovare si dotare camin cultural din Satul Ghigoiesti, Comuna Stefon cel Mare, Judetul Neamt, finantata prin FEADR Submasura 7.6 PNDR - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"

Vizualizeaza

7

HCL 38/30.05.2017 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 30.05.2017

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna iunie 2017

Vizualizare

1

HCL 39/23.06.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 40/23.06.2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a Servicului public de salubrizare al Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 41/23.06.2017 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

4

HCL 42/23.06.2017 privind aprobarea unei asocieri cu Consiliul Judetean Neamt in vederea realizarii unei actiuni de interes public judetean

Vizualizeaza

5

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 23.06.2017

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna iulie 2017

Vizualizare

1

HCL 43/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 44/31.07.2017 privind majorarea capitalului social al SC PRESTSERV STEFAN CEL MARE SRL avind ca actionar unic Comuna Stefan cel Mare

Vizualizeaza

3

HCL 45/31.07.2017 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

4

HCL 46/31.07.2017 privind modificarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017

Vizualizeaza

5

HCL 47/31.07.2017 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 860.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna august 2017

Vizualizare

1

HCL 48/09.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judeful Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 49/09.08.2017 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare si nealimentare in caz de mobilizare sau de razboi

Vizualizeaza

3

HCL 50/09.08.2017 privind aprobarea valorii neeligibile in suma totala de 286213.66 lei aferenta proiectului de investitie: "Modernizare, renovare si dotare camin cultural din Satul Ghigoiesti, Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, finantata prin FEADR Submasura 7.6 PNDR - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"

Vizualizeaza

4

HCL 51/09.08.2017 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 52/31.08.2017 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 557/ 17.12.2015 emisa de FNGCIMM S.A. IFN, aferenta proiectului de investitie "Amenajare drum de acces la exploatatiile agricole, 5011,4 m, in comuna Stefan cel Mare, judelul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 53/31.08.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 61/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Stefon cel Mar

Vizualizeaza

7

HCL 54/31.08.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului  "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural "Hanul de la Serbesti" din sat Stefan cel Mare, Comuna Stefan cel Mare, Judetul Neamt, finantata prin Submasura 7.6 PNDR - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale", solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Vizualizeaza

8

HCL 55/31.08.2017 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

9

HCL 56/31.08.2017 privind modificarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna sept 2017

Vizualizare

1

HCL 57/14.09.2017 privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 58/14.09.2017 pentru aprobarea Caietului de Sarcini privind darea in administrare a Serviciului public de salubrizare a Comunei Stefan cel Mare catre Compartiment salubrizare si intretinere drumuri de interes local din cadrul Aparatului de specialitate a primarului

Vizualizeaza

3

HCL 59/14.09.2017 privind acordarea unui aiutor de urgenta doamnei Andrei Mariana

Vizualizeaza

4

HCL 60/14.09.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 43 mp teren domeniu public al comunei Stefan cel Mare, catre DELGAZ-GRID S.A.

Vizualizeaza

4

HCL 61/27.09.2017 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Directia Judeteana pentru Cultura Neamt in vederea derularii proiectului "Promovarea si valorificarea artei decorative populare din zona rurala a judetului Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 62/27.09.2017 privind aprobarea Organizarii evenimentului "Festivalul concurs national de preselectie si promovare Statui pentru Zaragoza - Spania"

Vizualizeaza

6

HCL 63/27.09.2017 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

7

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 27.09.2017

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna oct 2017

Vizualizare

1

HCL 64/25.10.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 65/25.10.2017 privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de 1.935 mp teren aferent cladirilor proprietate privata a Societatii Agricole Moldova S.A

Vizualizeaza

3

HCL 66/25.10.2017 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe din domeniul public al Comunei Stefan cel Mare, aflate in concesiune la Compania Judeteana APASERV S.A.

Vizualizeaza

4

HCL 67/25.10.2017 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

5

HCL 68/25.10.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ilie Vasile

Vizualizeaza

6

HCL 69/25.10.2017 privirul aprobarea procedurilor aferente cumpararii unui teren in vederea majorarii suprafetei terenului de fotbal din sat Stefan cel Mare

Vizualizeaza

7

Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 25.10.2017

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna noiembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 70/15.11.2017 privind implementarea proiectului "Infiintarea, modernizare si dotare Centru integrat acordare servicii sociale in sat Ghigoiesti, Com. Stefan cel Mare, Judeful Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 71/15.11.2017 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al Comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

3

HCL 72/15.11.2017 privind aprobarea folosintei publice fara taxe a investiliei "Amenjare drum de acces la exploatatiile agricole 5011,40 m in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 73/15.11.2017 privind aprobarea cumpararii unui teren de 1352 mp si a constructiilor aferente in vederea majorarii suprafetei terenului de fotbal din sat Stefon cel Mare

Vizualizeaza

5

HCL 74/29.11.2017 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2017

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna decembrie 2017

Vizualizare

1

HCL 75/05.12.2017 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

2

HCL 76/05.12.2017 privind aprobarea dizolvarii si lichidarii societatii comerciale PRESTSERV STEFAN CEL MARE S.R.L

Vizualizeaza

3

HCL 77/15.12.2017 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018

Vizualizeaza

4

HCL 78/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt incepand cu anul 2018

Vizualizeaza

5

HCL 79/19.12.2017 privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de 31.177 mp teren intravilan aferent cladirilor proprietate privata a S.C. TEHNOIND S.R.L

Vizualizeaza

6

HCL 80/19.12.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Pepelea Elena

Vizualizeaza

7

HCL 81/19.12.2017 privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2018-2019

Vizualizeaza

8

HCL 82/19.12.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018, din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

9

HCL 83/19.12.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

10

HCL 84/21.12.2017 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 6 guests online