October 21, 2020, 4:17 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL MARE

DIN ANUL 2013

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna ianuarie 2013

Vizualizare

1

HCL nr 1/09.01.2013  privind alegerea presedintelui  de sedinta  a  Consiliului  local  al  comunei Stefan  cel  Mare, judetul  Neamt

 

Vizualizeaza

2

HCL nr.2/09.01.2013 privind  incheierea  executiei  bugetare  pe anul  2012  -sectiune  dezvoltare

 

Vizualizeaza

3

HCL nr.3/09.01.2013 privind modificarea  Hotararii  Consiliului  Local  nr.  6l  din  29.11.2012 privind  stabilirea  impozitelor si  taxelor  locale  pentru  anul  2013

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna februarie2013

Vizualizare

1

HCL nr 4/13.02.2013  privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui spatiu de 65 mp  din cadrul  imobilului "Internat scolar" din sat Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna martie 2013

Vizualizare

1

HCL nr 5/07.03.2013   privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.3 din 11.01.2013

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 6/07.03.2013   privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

3

HCL nr 7/07.03.2013   privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

 

Vizualizeaza

4

HCL nr 8/07.03.2013  privind desemnarea unui reprezentant in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatiiconstituita la nivelul Scolii gimnaziale Dr. Emanuiel Rigler

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna aprilie 2013

Vizualizare

1

HCL nr 10/03.04.2013 privind "Programul anual de achizilii publice" pe anul 2013

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 11/03.04.2013 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013

 

Vizualizeaza

3

HCL nr 12/03.04.2013 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2013 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt.

 

Vizualizeaza

4

HCL nr 13/09.04.2013 privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de 3.562 mp teren aferent cladirilor proprietate privara a S.C. ALBINA AGRO S.R.L

Vizualizeaza

5

HCL nr 14/09.04.2013 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Bazei sportive multifunctionale tip 2

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna

 mai 2013

Vizualizare

1

HCL nr 15/27.05.2013 privind aprobarea cheltuirii sumei din bugetul consiliului local aferent anului 2013 ce provine din excedentul anului 2012

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 16/27.05.2013 privind aprobarea modificarii denumirii Asociatiei “Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare”

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna iulie 2013

Vizualizare

1

HCL nr 17/04.07.2013 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitarI "ECONEAMT"

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 18/04.07.2013 privind insusirea stemei comunei Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

3

HCL nr 19/04.07.2013 privind includerea in domeniul privat al comunei a unei suprafete de 662 mp teren intravilan din sat Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

4

HCL nr 20/04.07.2013 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

5

HCL nr 21/25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

6

HCL nr 22/25.07.2013 privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vedere a vanzarii unei suprafete de teren intravilan de 662 mp, aferenta sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna august 2013

Vizualizare

1

HCL nr 24/30.08.2013 privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unei suprafete de teren intravilan de 711 mp, aferenta sat Cirligi, comuna Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 25/30.08.2013 privind rectificarea bugetului local

 

Vizualizeaza

3

HCL nr 26/30.08.2013 privind aprobarea raportului de evaluare a activelor fixe corporale aflate in patrimoniul public si privat al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

4

HCL nr 27/30.08.2013 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Parohia Ghigoiesti, a unui teren in suprafata de 761 mp

Vizualizeaza

5

HCL nr 28/30.08.2013 privind includerea in domeniul privat al comunei a unei suprafete de 127 mp teren intravilan din sat Stefan cel Mare

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna septembrie 2013

Vizualizare

1

HCL nr 29/27.09.2013 privind aprobarea concesiunii prin licitatie publica cu strigare a 9 parcele de teren intravilan aferente sat/com Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 30/27.09.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Stefan cel Mare, jud. Neamt

 

Vizualizeaza

3

HCL nr 31/27.09.2013 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

 

Vizualizeaza

4

HCL nr 32/27.09.2013 privind modificarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2013

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna octombrie 2013

Vizualizare

1

HCL nr 33/02.10.2013 privind darea in administrare catre Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt - Sectia de Politie nr.6 Razboieni, a unui spatiu de 63,24 mp reprezentand doua camere, din cladire denumita"lnternat scolar"-sat Stefan cel Mare.

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 34/02.10.2013 privind rectificarea bugetului local 

 

Vizualizeaza

3

HCL nr 35/02.10.2013 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie "Extindere retea electrica in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt" propus spre finantare prin FEADR - Masura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" ce urmeaza a se depune prin Asociatia Grupul de Actiune Locala "Dragomiresti - Stefan cel Mare"

 

Vizualizeaza

4

HCL nr 36/02.10.2013 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna noiembrie 2013

Vizualizare

1

HCL nr 37/12.11.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 38/12.11.2013 de modificare a hotaririi Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare nr.12 din 28.02.2011 privind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare in cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

 

Vizualizeaza

3

HCL nr 39/12.11.2013 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala Durabila comuna Stefan cel Mare 2013-2020

 

Vizualizeaza

4

HCL nr 40/12.11.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 47 din 27.07.2012

Vizualizeaza

5

HCL nr 41/12.11.2013 privind exprimarea acordului pentru realizarea unei investitii pe terenul proprietate privata a comunei, de catre concesionarul SC OTTO' S COM SRL

Vizualizeaza

6

HCL nr 42/12.11.2013 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe luna

decembrie 2013

Vizualizeaza

1

HCL 43/24.12.2014 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

2

HCL 44/24.12.2014 privind privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2014

Vizualizeaza

3

HCL 45/24.12.2014 privind conferirea  titlului de "Cetatean de onoare al Comunei Stefan cel Mare"domnului Olariu Mihai

Vizualizeaza

4

HCL 46/24.12.2014 privind privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Apetri Cristian

Vizualizeaza

5

HCL 47/24.12.2014 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Rusu Vasile

Vizualizeaza

6

HCL 48/24.12.2014 privind acceptarea donatiei facute de fundatia "Friends of Romania" constand intr-o autospeciala de stingere incendii

Vizualizeaza

7

HCL 49/24.12.2014 privind acordare aviz schimbare denumire unitate scolara "Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Stefan cel Mare"

Vizualizeaza

8

HCL 50/24.12.2014 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

9

HCL 51/24.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 9 guests online