October 21, 2020, 5:12 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL MARE PE ANUL 2011

Nr.crt

Opis lunar HCL Stefan cel Mare

Vizualizare

1

Opis cu HCL pentru luna ianuarie 2011

Vizualizeaza

2

Opis cu HCL pentru luna februarie 2011

Vizualizeaza

3

Opis cu HCL pentru luna martie 2011

Vizualizeaza

4

Opis cu HCL pentru luna aprilie 2011

Vizualizeaza

5

Opis cu HCL pentru luna mai 2011

Vizualizeaza

6

Opis cu HCL pentru luna iunie 2011

Vizualizeaza

7

Opis cu HCL pentru luna iulie 2011

Vizualizeaza

8

Opis cu HCL pentru luna august 2011

Vizualizeaza

9

Opis cu HCL luna septembrie 2011

Vizualizeaza

10

Opis cu HCL pentru luna octombrie 2011

Vizualizeaza

11

Opis cu HCL pentru luna noiembrie 2011

Vizualizeaza

12

Opis cu HCL pentru luna decembrie 2011

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare  pentru luna ian 2011

Vizualizare

1

HCL 1/2011 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Stefan cel Mare, jud. Neamt

 

Vizualizeaza

2

HCL 2/2011 privind clasificarea unui drum vicinal in drum comunal

Vizualizeaza

 

3

HCL 3/2011 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul “Modernizare drum comunal DC 193, Carligi – Dusesti, km 0+000-2+195 si DC 29 Razboieni – Valea Alba –Soci , km 7+572 – 9 +045 comuna Stefan cel Mare, jud. Neamt

 

Vizualizeaza

 

4

HCL 4/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta, radierea si circulatia vehiculelor de pe raza comunei Stefan cel Mare, care nu sunt supuse inmatricularii

 

Vizualizeaza

5

HCL 5/2011 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2011

Vizualizeaza

6

HCL 6/2011 privind “Programul annual de investitii publice” pe anul 2011

Vizualizeaza

7

HCL 7/2011 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si autilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 15 tone in comuna Stefan cel Mare

Vizualizeaza

8

HCL 8/2011 privind aprobarea “planului de actiuni” pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social conform legii 416/2001 pentru venitul minim garantat

Vizualizeaza

9

HCL 9/2011 privind includerea in domeniul privat al comunei a unei suprafete de 1935 mp teren intravilan din satul Stefan cel Mare

Vizualizeaza

10

HCL 10/2011 privind scoaterea la licitatie , in vederea concesionarii, a unor suprafete de teren de pe raza comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna feb 2011

Vizualizare

1

HCL 11/2011 privind repartizarea suprafetelor de pasune aflate in administrarea Consiliului local, crescatorilor de animale pentru anul 2011

Vizualizeaza

2

HCL 12/2011 privind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare in cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 13/2011 privind stabilirea veniturilor potentiale ce se pot obtine din  valorificarea bunurilor cuprinse in Anexa nr.6 la normele metodologice de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG NR.50/2011

 

Vizualizeaza

4

HCL 14/2011 privind aprobarea modificarii amplasamentului terenului concesionat de SC DDHVENT BRAVO SRL prin contract 4929/2009

 

Vizualizeaza

5

HCL 15/2011 privind aprobarea completarii regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate a Primarului Comunei Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

6

HCL 16/2011 privind prelungirea termenului obligatiei de renovare a imobilului  “Han Serbesti”

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna martie 2011

Vizualizare

1

HCL 17/2011 privind modificarea HCL 7 din 27.01.2011 privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si autilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 15 tone in comuna Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

2

 HCL 18/2011 privind stabilirea taxei de divort pe cale administrativa

 Vizualizeaza

3

HCL 19/2011 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2011 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

4

 HCL 20/2011 privind rectificarea bugetului local

 Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna aprilie 2011

Vizualizare

1

HCL nr.21  privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

2

HCL  nr.22 privind revocarea dreptului de administrare a SC PRESTSERV STEFAN CEL MARE SRL asupra unor mobile din domeniul public al  comunei Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

3

HCL  nr.23 privind infiintarea serviciului de salubrizare al comunei Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

 

 

4

 HCL nr.24 privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de salubrizare a Comunei stefan cel Mare , a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si atribuirea gestiunii delegate in favoarea SC PRESTSERV STEFAN CEL MARE SRL in conditiile art.31^1 din legea 51/2006

 

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna iunie2011

Vizualizare

1

HCL nr.33  privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

2

 HCL  nr.34 privind trecerea in domeniul privat al comunei a terenurilor provenite din fostele islazuri comunale

 

Vizualizeaza

3

 HCL  nr.35 privind atribuirea gratuita catre Parohia Stefan cel Mare II, a unui teren in suprafata de 1935 mp, in vederea constructiei unui lacas de cult

 

 Vizualizeaza

 

4

 HCL nr. 36 privind includerea in domeniul privat al comunei a unei suprafete de 668 mp teren intravilan, din sat Carligi, aferent unor constructii ce au apartinut SC Serv Agromec SA

 

Vizualizeaza

5

HCL nr. 37 privind includerea in domeniul privat al comunei a unei suprafete de 6224 mp teren intravilan, din sat Carligi, com Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna iulie2011

Vizualizare

1

HCL nr.38  privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

  

    2

 HCL  nr.39 privind stabilirea domeniilor servciciilor publice si locurilor in care contravienentii vor presta activitati in folosul comunitatii

 

Vizualizeaza

    3

 HCL  nr.40 privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna aug 2011 

Vizualizare

1

HCL nr.41/31.08.2011 privind schimbarea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna sept 2011 

Vizualizare

1

HCL nr.42/02.09.2011  privind aprobarea rapotului de evaluare pentru unele imobile terenuri/cladiri ce apartin domeniului public si privat al comunei, incepand cu data de 02.09.2011.

 

Vizualizeaza

2

 HCL nr.43/02.09.2011  privind privind aprobare a vanzarii directe a unor suprafete de teren aferente unor cladiri proprietate privata

 

Vizualizeaza

3

HCL nr.44/02.09.2011  privind concesionarea directa catre SC AS AGRA SRL a unei suprafete de teren aferenta unor constructii proprietate privata

 

Vizualizeaza

4

HCL nr.45/02.09.2011  privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unei suprafete de teren extravilan de 5000 mp, aferenta sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

5

HCL nr.46/02.09.2011  privind scoaterea la licitatie, in vederea concesionarii a unei suprafete de 1,5 ha teren extravilan de pe raza comunei Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna oct 2011

Vizualizare

1

HCL nr.47/28.10.2011  privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului ,, Centru local de informare turistica in Comuna Stefan cel Mare si proximitati; Dezvoltare si matketing turistic" precum a altor masuri necesare implementarii acestuia

 

Vizualizeaza

2

HCL nr.48/28.10.2011  privind aprobarea licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unei suprafete de teren intravilan de 225 mp, aferenta sat Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

3

 HCL nr.49/28.10.2011  privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Comuna Stefan cel Mare si d-nul Vaideanu Neculai

 

Vizualizeaza

4

 HCL nr.50/28.10.2011  privind unele modificari in cadrul bugetului local

  Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna nov 2011

Vizualizare

1

HCL nr.51/29.11.2011  privind aprobarea structurii organizatorice a S.C. Prestserv Stefan cel Mare SRL

 

Vizualizeaza

2

HCL nr.52/29.11.2011  privind aprobarea cotei de dezvoltare a serviciului de salubrizare a Comunei Stefan cel Mare

 

Vizualizeaza

3

 HCL nr.53/29.11.2011  privind privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea activitlfilor mentionate la art. 1, alin.3, lit. a), I) si g) din Legea 101/2006, parte componente a serviciului de salubrizare a comunei Stefan cel Mare

 

 

Vizualizeaza

4

HCL nr.54/29.11.2011  privind privind stabilirea impozitelor sitaxelor locale pentru anul 2012

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pentru luna dec 2011 

Vizualizare

1

HCL nr.55/16.12.2011  privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

   2

 HCL nr.56/16.12.2011  privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 9 din 27 .01 .2011

 

Vizualizeaza

3

HCL nr.57/16.12.2011  privind rectificarea bugetului local

Vizualizeaza

4

HCL nr.58/16.12.2011  privind aprobarea prelungirii termenului obligatiei de a face a societatii comerciale DDHVENT BRAVO S.R.L

 

Vizualizeaza


 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 15 guests online