October 21, 2020, 5:27 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Nr. 15./03.03.2020

INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

In vederea atribuirii contractului de achizitie de lucrari, avand ca obiect investitia: “Modernizare sistem de iluminat public stradal în Comuna Ștefan cel Mare, Județul Neamț”, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Neamț, in calitate de autoritate contractanta, lanseaza prezenta solicitare de oferte de pret. In cazul in care sunteti interesati de contractul mai sus mentionat, asteptam oferta dumneavoastra.

Cadru legal: Art. 7 (5) din Legea 98, Art. 43 (1) din HG. 395/2016

Autoritatea contractanta: Comuna Ștefan cel Mare, Județul Neamț

Telefon: 0233/292001

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Denumire contract: : “Modernizare sistem de iluminat public stradal în Comuna Ștefan cel Mare, Județul Neamț”, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Neamț,

Tip contract: lucrari

Cod CPV: 45310000-3 –Lucrari de instalatii electrice

Valoare estimata: 119.136,02 lei, fara TVA

 Descriere contract: Contractul prevede executia lucrarilor mentionate in documentatia tehnica anexata prezentei invitatii

Criterii de adjudecare: pretul cel mai scazut

Ofertele se depun pe emailul indicat in invitatie pana la data 10.03.2020 ora,15.00.Ofertantii au obligatia publicarii in catalogul propriu SICAP a produsului cu denumirea “Modernizare sistem de iluminat public stradal în Comuna Ștefan cel Mare, Județul Neamț” si pretul ofertat, pana la data limita de depunere a ofertelor. Nepublicarea in SICAP a informatiilor mentionate sau respingerea achizitiei din SICAP atrag respingerea ofertei.

 

 

Nr.crt

Documente

PDF

1

Solicitare de oferte de pret in vederea atribuirii contractului de achizitie de lucrari, avand ca obiect investitia: “Modernizare sistem de iluminat public stradal în Comuna Ștefan cel Mare, Județul Neamț”, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Neamț

Vizualizeaza

2

Caiet de sarcini

Vizualizeaza

3

Parte scrisa proiect

Vizualizeaza

4

Liste de cantitati fara valori

Vizualizeaza

5

IE01-IE11

Vizualizeaza

6

IE12-IE14

Vizualizeaza

7

24W_M6-37m-3m-Tip1

Vizualizeaza

8

45W_M5-38m-1m-Tip2

Vizualizeaza

9

Formulare

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 12 guests online