June 23, 2017, 6:29 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL STEFAN CEL MARE

DIN ANUL 2017

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna ian 2017

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2017 privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2017 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Stefan cel Mare, Judetul Neamt

Vizualizeaza

3

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 09.01.2017

Vizualizeaza

4

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 31.01.2017

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna feb 2017

Vizualizare

1

HCL 3/13.02.2017 privind aprobarea "planului de actiuni" pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social, conform Legii 415/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

2

HCL 4/13.02.2017 privind adoptarea Programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2017 pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 5/13.02.2017 privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016

Vizualizeaza

4

HCL 6/13.02.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 7/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici actualizati pentru investitia "Alimentare cu apa potabila sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 8/13.02.2017 pentru aprobarea Raportului privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016

Vizualizeaza

7

HCL 9/13.02.2017 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "Reabilitare Scoala Gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 10/13.02.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare Scoala Gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 11/13.02.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 78/2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017

Vizualizeaza

10

HCL 12/13.02.2017 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "REABILITAREA SISTEMULUI PUBLIC DE ILUMINAT, DIN COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

11

HCL 13/24.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 14/24.02.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 11/2017

Vizualizeaza

13

HCL 15/24.02.2017 privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr. 59/2016 pentru aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

14

HCL 16/24.02.2017 privind aprobarea constructiei unui adapost de animale pe terenul inchiriat de Asociatia crescatorilor de Bovine Serbesti

Vizualizeaza

15

HCL 17/24.02.2017 privind aprobarea modificarii contractului de inchiriere nr. 1689 din 05.05.2014

Vizualizeaza

16

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 13.02.2017

Vizualizeaza

17

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 24.02.2017

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna martie 2017

Vizualizare

1

HCL 18/10.03.2017 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al Comunei Stefan cel Mare

Vizualizeaza

2

HCL 19/10.03.2017 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "MODERNIZARE SI EXTINDERE SEDIU PRIMARIE, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

3

HCL 20/10.03.2017 privind implementarea proiectului "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

4

HCL 21/10.03.2017 privind aprobarea calendarului de activitati social - culturale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt, care se vor desfasura in anul 2017

Vizualizeaza

5

HCL 22/10.03.2017 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 49/2016 privind obiectivului de investitie "Modernizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 23/23.03.2017 privind aprobarea retelei scolare de pe raza Comunei Stefan cel Mare pentru anul scolar 2017-2018

Vizualizeaza

7

HCL 24/23.03.2017 privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"

Vizualizeaza

8

HCL 25/23.03.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 26/23.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017

Vizualizeaza

10

HCL 27/23.03.2017 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2017

Vizualizeaza

11

HCL 28/23.03.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Grosu Ligia-Gabriela

Vizualizeaza

12

HCL 29/23.03.2017 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 869 /2012

Vizualizeaza

13

Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 10.03.2017

Vizualizeaza

14

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 23.03.2017

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna aprilie 2017

Vizualizare

1

HCL 30/28.04.2017 pentru respingerea proiectului de hotarare privind modificarea H.C.L, nr. 23 din 30.03.2012

Vizualizeaza

2

HCL 31/28.04.2017 pentru respingerea proiectului de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Petraru Vasilina

Vizualizeaza

3

Procesul verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 28.04.2017

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Stefan cel Mare pe

luna mai 2017

Vizualizare

1

HCL 32/24.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 33/24.05.2017 privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului - Scoala sat Dusesti

Vizualizeaza

3

HCL 34/24.05.2017 privind aprobarea modificarii contractului de inchiriere nr. 1688 din 05.05.2014

Vizualizeaza

4

HCL 35/24.05.2017 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvolatare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014-2020, a terenului pentru extinderea noilor investitii aferente acestuia

Vizualizeaza

5

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Stefan cel Mare, judetul Neamt din data de 24.05.2017

Vizualizeaza